Nepretržite 24 hodín denne počas celého roka

HAVARIJNÁ
SLUŽBA

VODA - PLYN - KÚRENIE - ELEKTROINŠTALÁCIA

PROFESIONÁLNY PRÍSTUP.

KVALIFIKOVANÝ ZAMESTNANCI RôZNYCH ODBOROV

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI.

V OBLASTI: Vodoinštalácie, Kúrenia, Plynoinštalácie, Elektroinštalácie, Kanalizácie, Murárske práce a iné.

ZANECHAJTE NÁM VÁŠ KONTAKT, O VŠETKO SA POSTARÁME MY.

Podľa vašich predstáv a požiadaviek nájdeme vždy kvalitné a cenovo najvýhodnejšie riešenie. Vyberte si spokojný život a starosti prenechajte nám...

 • VÁŠ KONTAKT  BYTOS spol. s.r.o.

  Poskytujeme služby v oblasti:

  Radi sa ujmeme realizácie projektu akejkoľvek zložitosti. Garantujeme kvalitu našej práce a máme dlhoročné skúsenosti v oblasti opráv.

  01.

  Vodoinštalácie

  • Rekonštrukcia, opravy a montáže nových rozvodov SV,TÚV
  • Montáž armatúr: prírubové, závitové, uzatváracie, vypúšťacie, regulačné
  • Zameranie úniku vody
  • Montáž vodomerov: bytových, domových, priemyselných
  • Montáž sanity: WC, umývadiel, pisoárov, bidetov..
  • Montáže bojlerov, domácich vodární, čerpadiel, prietokových ohrievačov
  • Montáž a výmena vodovodných batérií, zmiešavacích batérií (Ibox)
  • Izolácia potrubí
  02.

  Kúrenia

  • Rekonštrukcia, opravy, montáž nových rozvodov kúrenia + prívod a cirkulácia
  • Spodné a stúpacie rozvody
  • Zhotovenie kotolní na kľúč, montáž plynových a elektrických kotlov
  • Montáž kúrenárskych armatúr: prírubových, závitových, regulačných, vypúšťacích, filtračných, uzatváracích, spiatočkových, odvzdušňovacích, meracích.
  • Montáž rozdeľovačov, vykurovacích telies: doskových, oceľových, liatinových, plechových, teplovzdušných...od rôznych výrobcov
  • Izolácie potrubia kúrenia
  • Potrubie: PPR, Stabi, plastohliníkové, medené (zvárané, lisované), čierne železné zvárané
  • Tlakové skúšky
  03.

  Plynoinštalácie

  • Rekonštrukcia, oprava a montáž plynových zariadení a rozvodov
  • Montáž a rekonštrukcie nízkotlakových regulátorov
  • Montáž armatúr: závitových, regulačných, meracích, izolačných spojov
  • Spodné a stúpačkové rozvody plynu z oceľového potrubia: zváraného, medeného, lisovaného
  • Revízne správy plynových zariadení
  • Odstraňovanie porúch na plynových zariadeniach
  • Prípojky plynovodného potrubia
  04.

  Elektroinštalácie

  • Rekonštrukcia, oprava a montáž elektrických vedení NN
  • Rekonštrukcia stúpacích elektrických vedení a elektrických prípojok
  • Opravy a montáž: zásuviek, svietidiel, vypínačov, bytových rozvodníc
  • Premiestnenie elektromerov
  • Montáže elektrických prípojok pre rodinné domy
  • Zisťovanie porúch na elektrických rozvodoch a ich odstraňovanie
  • Revízne správy elektrických zariadení
  • Kabeláže
  • Montáže hlavných domových, stúpačkových skríň a rôznych typov rozvodníc
  • Opravy a montáže domových dorozumievacích systémov, opravy domových vrátnikov, domácich telefónov, zvončekových systémov, videovrátnikov
  • Montáž, oprava a preventívna údržba bleskozvodov
  05.

  Kanalizácie

  • Rekonštrukcia, opravy a montáž nových rozvodov kanalizácie v obytných domoch, priemyselných a administratívnych budovách, v exteriéri
  • Spodné a stúpacie rozvody kanalizácie
  • Výmena kanalizačných odbočiek, vsadenie odbočiek
  • Prečistenie (krtkovanie) kanalizácie
  • Potrubie HT, KG, PVC...alebo podľa požiadaviek klienta
  • Čistenie odpadov, čistenie strešných zvodov
  06.

  Murárskych prác

  • Realizujeme kompletné rekonštrukcie bytov, RD a firemných priestorov
  • Murovanie priečok z pórobetónových tvárnic, betónových tvárnic, tehál a pod.
  • Montovanie stien, priečok, stropov zo sadrokartónového systému
  • Maľovanie, stierkovanie, penetrácia
  • Fasádne práce
  • Montáž obkladov a dlažieb
  • Montáž kuchynských liniek, kúpeľní
  • Montáž plávajúcich podláh, silikónovanie, špárovanie
  • Opravujeme omietky, sieťkujeme priečky a steny.
  07.

  Ďalej poskytujeme

  • Zemné a betonárske, asfaltérske práce
  • Pokládka zámkových dlažieb, obrubníkov
  • Búracie práce strojne, ručne
  • Výkopové práce strojne, ručne
  • Dočisťovanie kontajnerových stojísk
  • Čistenie pivníc
  • Pomocné práce na stavbe
  • Odvoz odpadu, kontajner, odvoz stavebnej sute pri búracích prácach
  08.

  Havarijnú službu

  • v oblastiach voda, kúrenie, plyn, elektrika a kanalizácia.

  •  

   nepretržite 24 hodín denne počas celého roka.

  • Ponúkame fyzické prehliadky objektov v dohodnutých termínoch a následné odstránenie zistených závad menšieho rozsahu. Poruchy väčšieho rozsahu sa riešia v spolupráci so správcami a prikladá sa cenová kalkulácia na odstránenie závad.

  09.

  Požadované práce vykonávame podľa rozsahu a veľkosti

   • Drobné údržbárske práce do dvoch pracovných dní od nahlásenia ( v prípade zmluvnej havarijnej služby je príchod na práce podľa možnosti ihneď, najneskôr do troch hodín od nahlásenia )
   • Práce väčšieho rozsahu po dohode

   Profesionalita, dôveryhodnosť, stabilita a kvalita sú základnými firemnými hodnotami. Spokojnosť každého zákazníka je hlavným programom a cieľom činnosti firmy BYTOS spol, s r.o. Bývalým, súčasným i budúcim zákazníkom venujeme trvalú pozornosť. 

   Podľa vašich predstáv a požiadaviek nájdeme vždy kvalitné a cenovo najvýhodnejšie riešenie. Vyberte si spokojný život a starosti prenechajte nám...                                                                                                              

  Profesionálny prístup.

  Podľa vašich predstáv a požiadaviek nájdeme vždy kvalitné a cenovo najvýhodnejšie riešenie. Vyberte si spokojný život a starosti prenechajte nám...

  01.

  Poradenstvo

  Zrealizujeme vaše predstavy.

  02.

  Cenova ponuka

  Nájdeme vždy kvalitné a cenovo najvýhodnejšie riešenie.

  03.

  Zrealizovanie prác

  BYTOS spol. s r.o zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov rôznych odborov a je dostatočne vybavená technickým zariadením, stavebnými strojmi a motorovými vozidlami.

  04.

  Spokojnosť zákazníkov.

  Profesionalita, dôveryhodnosť, stabilita a kvalita sú základnými firemnými hodnotami. Spokojnosť každého zákazníka je hlavným programom a cieľom činnosti firmy BYTOS spol, s r.o. Bývalým, súčasným i budúcim zákazníkom venujeme trvalú pozornosť. 

  O SPOLOČNOSTI

  SPOLOČNOSŤ BYTOS spol. s r.o

          Hlavným cieľom našej spoločnosti vo vzťahu k zákazníkom je kvalitné zabezpečovanie služieb v plnom rozsahu pri spravovaní a prevádzkovaní nehnuteľností, administratívnych priestorov, budov prípadne celých komplexov, výstavba a prevádzka zariadení stavenísk a ich údržba.

   

         BYTOS  spol. s r.o zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov rôznych odborov a je dostatočne vybavená technickým zariadením, stavebnými strojmi a motorovými vozidlami. Ťažisko činnosti firmy je predovšetkým v rekonštrukciách a stavebných. Realizáciu stavebných prác firma zabezpečuje vlastnými kmeňovými zamestnancami, ale zároveň úzko kooperuje s precízne vybratými firmami. Našimi zákazníkmi sú štátne i súkromné organizácie, právnické i fyzické osoby.

  Firma BYTOS ,spol. s r.o vykonáva práce pre rôzne organizácie a súkromné osoby, ako napríklad:

  Referencie:

  Zmluvní partneri (správcovské spoločnosti, bytové družstvá)            

   Nezmluvní partneri (súkromné osoby), štátna správa

  DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

  Získané certifikáty, oprávnenia, osvedčenia:

  Časť opravnení je vedená na majitela cez partnersku firmu

  • Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb
  • Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  • Oprávnenie na montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu plynových zariadení
  • Oprávnenie na opravy, montáž, údržbu elektrických zariadení
  • Oprávnenie- Oprava vyhradených technických elektrických zariadení
  • Osvedčenie k Projektovaniu a inštalácii tepelných čerpadiel
  • Osvedčenie- Riadenie činnosti alebo prevádzky elektrických zariadení do 1000V v obj.
  • Osvedčenie pre projektovanie a montáž – Systém EUROGW/EUROGAS
  • Osvedčenie- Montáž lisovaných spojov na potrubí z medených materiálov TTP 700 01
  • Osvedčenie- Opravy a riadenie opráv plynových zariadení kategórie B
  • Certifikát- Navrhovanie a montáž vykurovacej techniky Viessmann
  • Zaškolenie- Zatepľovacie systémy BAUMIT
  NAŠA PRÁCA

  PORTFÓLIO

  KONTAKT

  KONTAKTUJTE NÁS V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK. RADI VÁM POMôŽEME.

  BYTOS spol. s r.o

  Dunajská 2

  811 08 Bratislava 

  IČO: 17314364

  DIČ: 2020344546

  IČ DPH: SK2020344546

   

  E-mail: hsbytos@gmail.com 

  Tel.č: 0918 509 108